Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

за 2015 рік

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Грудень 2015р.

до

листопада 2015р.

Грудень 2015р.

до

грудня 2014р.

2015р.

до

2014р.

Промисловість

B+C+D

108,2

100,1

100,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,4

106,9

98,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,9

73,7

71,5

Переробна промисловість

С

99,1

109,6

100,8

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

98,5

117,7

112,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

86,0

109,9

102,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

84,4

84,7

96,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,6

100,2

87,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

88,9

108,7

102,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

65,5

91,7

91,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

189,5

160,7

90,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

116,7

95,0

102,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».