Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

за 2014 рік

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Грудень

2014р.

до

листопада 2014р.

Грудень

 2014р.

до

грудня 2013р.

2014р.

до

2013р.

Промисловість

B+C+D

99,0

117,6

103,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,4

100,6

97,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

81,1

109,5

94,9

Переробна промисловість  

С

96,8

100,0

97,3

з неї

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

 

99,5

100,0

97,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

77,7

102,9

105,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

95,7

90,3

100,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...1

...1

...1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

122,7

176,5

100,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

 

...1

 

...1

 

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,5

110,2

100,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

83,0

144,2

98,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,4

46,7

67,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,7

133,4

110,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».