Основні показники ринку праці у 2000-2016рр.

 

 

Економічно-активне населення

у тому числі

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

в

середньому,

тис.осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

групи

в

середньому,

тис. осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

в

середньому,

тис. осіб

у % до

населення

відповідної

вікової

 групи

в

середньому,

тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

2000

491,7

59,2

459,3

68,1

431,8

52,0

399,5

59,2

2001

487,7

58,6

464,1

68,2

440,6

53,0

417,0

61,2

2002

463,3

55,7

445,1

64,8

400,7

48,1

382,8

55,7

2003

483,4

57,9

469,2

67,9

422,7

50,7

409,6

59,2

2004

500,1

59,9

489,7

70,4

437,4

52,4

427,2

61,4

2005

511,1

61,2

484,8

69,5

461,6

55,2

435,6

62,4

2006

513,4

61,5

484,7

69,2

465,4

55,7

436,7

62,3

2007

518,5

62,2

486,8

69,4

471,8

56,6

440,1

62,7

2008

524,3

63,0

490,9

69,9

478,1

57,4

444,7

63,3

2009

528,4

63,5

491,0

69,9

461,5

55,5

424,1

60,4

2010

532,0

64,0

487,1

69,5

471,2

56,7

426,3

60,8

2011

546,0

65,6

492,2

70,3

489,2

58,8

435,4

62,2

2012

545,8

65,6

495,4

70,2

492,5

59,2

442,1

62,6

2013

546,3

65,7

497,9

70,0

494,9

59,6

446,5

62,7

2014

532,7

64,1

486,5

67,8

476,0

57,2

429,8

59,9

2015

541,4

65,0

489,9

67,9

487,7

58,5

436,2

60,4

2016

530,5

63,6

481,9

66,4

474,2

56,9

425,6

58,7

 

Продовження

 

у тому числі

Середня тривалість

пошуку роботи

безробітними (за

методологією МОП),

місяців

безробітне населення (за методологією МОП)

у віці 15-70 років

працездатного віку

в

середньому,

тис. осіб

у % до економічно активного

населення

відповідної

вікової

групи

в

середньому,

тис. осіб

% до економічно активного

населення

відповідної

вікової

групи

2000

59,9

12,2

59,8

13,0

11

2001

47,1

9,7

47,1

10,2

10

2002

62,6

13,5

62,3

14,0

10

2003

60,7

12,6

59,6

12,7

9

2004

62,7

12,5

62,5

12,8

7

2005

49,5

9,7

49,2

10,1

6

2006

48,0

9,3

48,0

9,9

5

2007

46,7

9,0

46,7

9,6

5

2008

46,2

8,8

46,2

9,4

5

2009

66,9

12,7

66,9

13,6

5

2010

60,8

11,4

60,8

12,5

5

2011

56,8

10,4

56,8

11,5

:

2012

53,3

9,8

53,3

10,8

:

2013

51,4

9,4

51,4

10,3

4

2014

56,7

10,6

56,7

11,7

4

2015

53,7

9,9

53,7

11,0

5

2016

56,3

10,6

56,3

11,7

 

 

Продовження

 

Середньооблікова кількість штатних

працівників1,

тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили1

Середньомісячна заробітна плата1

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2

2000

307,8

21,0

25,1

172,73

60,1

...

2001

288,7

20,7

26,5

245,38

74,1

136,1

2002

269,3

20,2

25,6

312,39

85,6

125,5

2003

254,6

22,4

27,4

390,49

107,0

116,5

2004

242,8

24,4

27,3

506,07

130,9

123,2

2005

242,0

25,0

26,9

684,58

151,1

118,6

2006

238,0

24,0

27,2

887,73

175,8

121,0

2007

234,0

25,2

26,0

1132,71

199,4

112,0

2008

232,6

24,0

28,6

1522,79

227,6

106,4

2009

220,2

18,6

24,4

1613,96

216,9

91,6

2010

214,3

20,6

22,7

1959,76

212,6

114,8

2011

211,3

24,9

26,4

2211,00

220,2

105,0

2012

208,8

20,6

24,4

2575,48

227,1

117,6

2013

199,7

22,6

24,5

2844,21

233,5

111,5

2014

192,5

19,5

23,7

3033,26

249,0

93,9

2015

188,0

18,1

24,7

3572,80

259,3

76,7

2016

182,4

18,8

21,2

4364,03

272,8

107,1

______________

¹ До 2009р. включно дані наведено без найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців, з 2010р. – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

² Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.