Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2018

січеньберезень

січеньчервень

січеньвересень

січеньгрудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

521,7

522,0

526,1

524,2

працездатного віку

488,8

488,8

495,5

496,2

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,5

62,6

63,0

62,8

працездатного віку

68,4

68,4

69,4

69,5

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

465,3

472,3

475,6

473,6

працездатного віку

432,4

439,1

445,0

445,6

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,8

56,6

57,0

56,8

працездатного віку

60,5

61,5

62,3

62,4

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,4

49,7

50,5

50,6

працездатного віку

56,4

49,7

50,5

50,6

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,8

9,5

9,6

9,7

працездатного віку

11,5

10,2

10,2

10,2

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

13,7

12,8

12,0

12,0

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

1,9

1,8

1,7

1,7

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

1987

2220

2445

1315

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

7

6

5

9

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1992

1967

1995

2188

у % до відповідного періоду попереднього року

116,2

119,2

119,5

121,0

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

176,2

175,3

174,7

174,7

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,2

10,2

16,0

23,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

4,9

11,7

17,7

23,9

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

6777

7006

7184

7469

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

107,8

109,4

110,6

111,6

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".