Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2017

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

521,3

 

 

 

працездатного віку

474,6

 

 

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,4

 

 

 

працездатного віку

65,9

 

 

 

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

462,5

 

 

 

працездатного віку

415,8

 

 

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,3

 

 

 

працездатного віку

57,7

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,8

 

 

 

працездатного віку

58,8

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

16,4

 

 

 

в середньому за період,

тис. осіб

15,9

 

 

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,3

 

 

 

працездатного віку

12,4

 

 

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,4

 

 

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період,

тис. осіб

22,4

 

 

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,6

 

 

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду,

тис. осіб

1,7

 

 

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду,

осіб

10

 

 

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1715

 

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

130,1

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

 177,6

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,2

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,3

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5478

 

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

123,2

 

 

 

______________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".