Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2016

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

537,3

538,0

535,7

530,5

працездатного віку

486,1

487,1

485,0

481,9

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,5

64,5

64,3

63,6

працездатного віку

67,0

67,1

66,9

66,4

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

479,5

479,0

477,2

474,2

працездатного віку

428,3

428,1

426,5

425,6

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,5

57,5

57,3

56,9

працездатного віку

59,0

59,0

58,8

58,7

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,8

59,0

58,5

56,3

працездатного віку

57,8

59,0

58,5

56,3

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

15,8

14,9

13,9

14,4

в середньому за період,

тис. осіб

16,7

16,1

15,5

14,9

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,8

11,0

10,9

10,6

працездатного віку

11,9

12,1

12,1

11,7

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,4

3,3

3,2

3,1

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період,

тис. осіб

22,7

29,2

34,7

42,2

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,8

6,1

8,9

12,3

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду,

тис. осіб

1,0

1,1

1,2

0,9

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду,

осіб

15

13

11

16

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1318

1326

1537

1819

у % до відповідного періоду попереднього року

123,3

128,2

134,2

147,3

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

184,7

183,3

182,7

182,4

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

4,3

8,7

14,0

18,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

4,3

10,1

15,8

21,2

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

3865

4033

4184

4364

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

91,1

103,6

107,7

107,1

______________

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".