Архів

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2015

січень–березень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

540,5

539,4

542,3

541,4

працездатного віку

493,1

489,1

489,3

489,9

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,9

64,8

65,1

65,0

працездатного віку

68,3

67,8

67,8

67,9

Зайняте населення

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

483,8

484,9

488,9

487,7

працездатного віку

436,4

434,6

435,9

436,2

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

58,1

58,2

58,7

58,5

працездатного віку

60,5

60,2

60,4

60,4

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період,

тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,7

54,5

53,4

53,7

працездатного віку

56,7

54,5

53,4

53,7

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

18,7

17,3

15,8

16,7

в середньому за період,

тис. осіб

18,2

18,2

17,6

17,1

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

10,5

10,1

9,8

9,9

працездатного віку

11,5

11,1

10,9

11,0

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,7

3,7

3,6

3,5

у % до населення працездатного віку

2,6

2,6

2,5

2,4

Кількість громадян, які мали статус безробітного

тис. осіб

25,0

32,0

38,4

47,0

з них

працевлаштовано

тис. осіб

2,7

6,8

10,4

14,0

Потреба роботодавців в робочій силі

на кінець звітного періоду,

тис. осіб

1,5

1,3

1,2

0,7

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду,

осіб

13

14

13

24

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1069

1034

1145

1235

у % до відповідного періоду попереднього року

103,2

107,2

120,5

121,8

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

189,6

188,0

186,7

188,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

3,8

8,0

13,0

18,1

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,1

10,6

15,7

24,7

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

3101

3289

3398

3573

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

77,9

73,6

73,6

76,7

______________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше