Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів

за напрямами природоохоронних витрат

у 2015 році

(тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні

витрати

усього

з них на

капітальний

ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

383389,2

42919,8

10422,3

340469,4

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

34208,6

19697,7

3310,3

14510,9

очищення зворотних вод

267368,2

14327,2

5037,0

253041,0

поводження з відходами

63232,7

4678,7

1530,8

58554,0

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

4434,7

2356,0

474,1

2078,7

зниження шумового і вібраційного впливу

збереження біорізноманіття і середовища існування

12873,4

1860,2

70,1

11013,2

радіаційну безпеку

9,8

9,8

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

654,4

654,4

інші напрями природоохоронної діяльності

607,4

607,4