Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

у 2014 році

 

 

Обсяги викидів

усього

у тому числі

у % до

2013р.

стаціонарними

джерелами

пересувними

джерелами1

Викиди забруднюючих речовин - усього, т

56714,5

11572,3

45142,2

101,0

у тому числі

 

 

 

 

метали та їх сполуки

4,9

4,9

38,6

метан

988,3

852,2

136,1

156,6

неметанові леткі органічні сполуки

4974,8

451,4

4523,4

102,1

оксид вуглецю

33703,6

1936,3

31767,3

101,9

діоксид та інші сполуки сірки

1688,1

894,9

793,2

100,3

з них

 

 

 

 

діоксид сірки

1681,4

888,2

793,2

100,3

  сполуки азоту

11957,3

5083,3

6874,0

103,9

з них

 

 

 

 

оксид азоту

1519,9

1476,9

43,0

103,5

діоксид азоту

10110,4

3279,7

6830,7

104,9

аміак

318,5

318,2

0,3

97,3

стійкі органічні забруднювачі

5,0

5,0

102,0

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

3381,7

2338,5

1043,2

77,3

інші

10,8

10,8

245,5

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т

2023,8

1992,8

731,0

105,7

______________

1 Враховані викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту та виробничої техніки.