Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрат –

усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

10176,2

1666,5

6217,3

2292,4

2011

11103,8

1692,4

6636,4

2775,0

2012

11775,3

1929,2

7183,7

2662,4

2013

11639,2

1739,1

7728,0

2172,1

2014

9883,0

2019,3

7059,3

804,4

2015

9363,4

2989,5

4668,7

1705,2

2016

9327,1

3274,2

4663,1

1389,8

2017

13723,8

4443,5

7075,8

2204,5

2018

19413,6

6007,2

11040,3

2366,1

_______________

1 Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010−2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження "Здійснення наукових досліджень і розробок", яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).