Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами

організацій за видами робіт

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрат –

усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

10176,2

1666,5

6217,3

2292,4

2011

11103,8

1692,4

6636,4

2775,0

2012

11775,3

1929,2

7183,7

2662,4

2013

11639,2

1739,1

7728,0

2172,1

2014

9883,0

2019,3

7059,3

804,4

2015

9363,4

2989,5

4668,7

1705,2

2016

9327,1

3274,2

4663,1

1389,8