Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і

розробок, за категоріями персоналу

(осіб)

Рік

Кількість працівників усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/ кандидата наук

2010

1854

101

747

1373

287

194

2011

1789

105

773

1365

257

167

2012

1766

115

809

1412

245

109

2013

1781

133

857

1453

203

125

2014

1563

112

766

1259

204

100

2015

841

60

422

579

180

82

20162

327

29

115

267

32

28

_______________

1 Постійні та тимчасові працівники, сумісники та особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників.

2 Без урахування науково-педагогічних працівників.