Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

(тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

24280,9

15616,9

1

1

2008

198580,3

27766,5

170813,8

2009

21185,3

11209,5

7376,8

2599,0

2010

37879,9

36036,9

1843.0

2011

53229,3

48149,3

1

1

2012

47873,5

45795,5

1

1

2013

21130,8

13517,4

7613,4

2014

11404,5

10826,5

578,0

20152

6865,9

1

1

20173

7315,4

1

1

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

2 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.