Валовий регіональний продукт

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20161

Всього, у фактичних цінах, млн.грн

5599

7263

8924

11180

14074

13469

15882

19302

21795

22004

28724

35252

У розрахунку на одну особу,

у фактичних цінах, грн

4817

6269

7724

9695

12217

11699

13785

16735

18860

19003

24762

30350

У порівнянних цінах,

у відсотках до попереднього року

113,1

102,1

106,9

104,5

99,5

86,5

106,8

104,6

103,3

96,9

102,6

93,4

98,5

_____________

1 Дані попередні.