Основні показники соціально-економічного розвитку області

у січні–червні 2017 року

 

 

Фактично

за

січень–червень

2017р.

Темпи зростання (зниження), %

 

червень 2017р. до

січень–червень

2017р.

до

січня–червня

2016р

довідково:

січень–червень

2016р.

до

січня–червня

2015р.

травня

2017р.

червня

2016р.

Кількість зареєстрованих

безробітних на кінець періоду,

(за даними Державної служби

зайнятості), тис. осіб

14,6

95,7

98,1

х

х

Середньомісячна заробітна плата

одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

55211

105,02

138,53

140,34

122,85

реальна, %

х

104,12

121,93

122,74

101,65

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього,  млн.грн

59,16

115,57

507,88

х

140,09

Індекс споживчих цін

х

101,6

115,0

108,110

105,511

Обсяг реалізованої промислової

продукції, млн.грн

13502,41

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

101,9

128,4

107,0

99,3

Індекс сільськогосподарської

продукції

х

х

х

102,8

99,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

498767

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

119,6

86,9

Експорт товарів, млн.дол. США

146,91

х

х

126,44

65,65

Імпорт товарів, млн.дол. США

112,01

х

х

120,64

128,15

Сальдо (+, –)

34,91

x

х

x

х

Вантажооборот, млн.ткм

5398,7

95,9

106,0

114,1

103,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1307,0

123,1

119,3

124,1

100,4

Оборот роздрібної торгівлі12, млн.грн

6737,7

96,2

104,5

102,5

х

______________

1 Дані за січень–травень 2017р.

2 Травень 2017р. у % до квітня 2017р.

3 Травень 2017р. у % до травня 2016р.

4 Січень–травень 2017р. у % до січня–травня 2016р.

5 Січень–травень 2016р. у % до січня–травня 2015р.

6 Станом на 1 червня 2017р.

7 1 червня 2017р. у % до 1 травня 2017р.

8 1 червня 2017р. у % до 1 червня 2016р.

9 1 червня 2016р. у % до 1 червня 2015р.

10 Червень 2017р. у % до грудня 2016р.

11 Червень 2016р. у % до грудня 2015р.

12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.