Основні показники соціально-економічного розвитку області

у січні–травні 2017 року

 

 

Фактично

за

січень–травень

2017р.

Темпи зростання (зниження), %

 

травень 2017р. до

січень–травень

2017р.

до

січня–травня

2016р.

довідково:

січень–травень

2016р.

до

січня–травня

2015р.

квітня

2017р.

травня

2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, (за даними Державної служби зайнятості), тис. осіб

15,3

97,2

98,8

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

54711

91,92

137,93

140,94

123,65

реальна, %

х

90,82

122,13

122,94

94,55

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього,  млн.грн

51,26

151,57

385,78

х

180,59

Індекс споживчих цін

х

100,9

112,7

106,410

106,011

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

10789,71

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

110,6

141,9

103,5

98,2

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

103,1

98,6

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

387849

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

117,1

107,5

Експорт товарів, млн.дол. США

112,11

х

х

118,54

75,55

Імпорт товарів, млн.дол. США

90,61

х

х

124,04

130,15

Сальдо (+, –)

21,51

x

х

x

х

Вантажооборот, млн.ткм

4483,4

106,9

107,1

115,9

102,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

1081,0

85,9

103,9

125,1

100,7

Оборот роздрібної торгівлі12, млн.грн

5581,1

100,8

106,7

102,4

х

______________

1 Дані за січень–березень 2017р.

2 Березень 2017р. у % до лютого 2017р.

3 Березень 2017р. у % до березня 2016р.

4 Січень–березень 2017р. у % до січня–березня 2016р.

5 Січень–березень 2016р. у % до січня–березня 2015р.

6 Станом на 1 квітня 2017р.

7 1 квітня 2017р. у % до 1 березня 2017р.

8 1 квітня 2017р. у % до 1 квітня 2016р.

9 1 квітня 2016р. у % до 1 квітня 2015р.

10 Квітень 2017р. у % до грудня 2016р.

11 Квітень 2016р. у % до грудня 2015р.

12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.