Основні показники соціально-економічного розвитку області

у січні–квітні 2017 року

 

 

Фактично

у

січні–квітні

2017

Темпи зростання (зниження), %

квітень 2017 до

січень–квітень

2017

до

січня–квітня

2016

довідково:

січень–квітень

2016

до

січня–квітня

2015

березня

2017

квітня

2016

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,

(за даними Державної служби зайнятості), тис. осіб

15,8

95,8

102,3

х

х

Середньомісячна заробітна плата

одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

54781

112,52

139,13

141,74

124,65

реальна, %

х

110,42

119,83

123,24

91,15

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього,  млн.грн

33,8 6

151,27

199,38

х

153,49

Індекс споживчих цін

х

101,2

111,9

105,410

105,811

Обсяг реалізованої промислової

продукції, млн.грн

8228,01

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

103,6

111,1

95,7

100,2

Індекс сільськогосподарської

продукції

х

х

х

102,8

98,8

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

284478

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

120,8

132,0

Капітальні інвестиції, млн.грн

790,11

х

х

102,14

135,45

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

107,51

х

х

130,64

140,65

Експорт товарів, млн.дол. США

85,51

х

х

118,34

80,75

Імпорт товарів, млн.дол. США

70,41

х

х

135,34

129,85

Сальдо (+, –)

15,11

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

7,01

х

х

127,54

100,15

Імпорт послуг, млн.дол. США

3,51

х

х

126,64

81,25

Сальдо (+, –)

3,51

x

х

x

х

Вантажооборот, млн.ткм

3529,4

91,0

105,3

118,5

100,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

897,4

84,8

117,1

130,6

100,6

Оборот роздрібної торгівлі12, млн.грн

4398,9

98,3

105,0

102,0

х

______________

1 Дані за січень–березень 2017р.

2 Березень 2017р. у % до лютого 2017р.

3 Березень 2017р. у % до березня 2016р.

4 Січень–березень 2017р. у % до січня–березня 2016р.

5 Січень–березень 2016р. у % до січня–березня 2015р.

6 Станом на 1 квітня 2017р.

7 1 квітня 2017р. у % до 1 березня 2017р.

8 1 квітня 2017р. у % до 1 квітня 2016р.

9 1 квітня 2016р. у % до 1 квітня 2015р.

10 Квітень 2017р. у % до грудня 2016р.

11 Квітень 2016р. у % до грудня 2015р.

12 Порівняння даних з відповідними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.