Основні показники соціально-економічного розвитку області

у січні–серпні 2016 році

 

 

Фактично

у

січні–серпні

2016р.

Темпи зростання (зниження), %

серпень 2016р. до

січень–серпень

2016р.

до

січня–серпня

2015р.

довідково:

січень–серпень

2015р.

до

січня–серпня

2014р.

липня

2016р.

серпня

2015р.

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн

15781089,11

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

112,0

107,3

99,8

105,2

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,3

99,8

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн

14972812

х

х

124,53

88,44

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

543567

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

86,4

52,9

Вантажооборот, млн.ткм

6493,7

96,3

100,3

104,0

101,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

1646,3

94,0

99,4

100,4

103,9

Експорт товарів, млн.дол. США

162,01

х

х

67,15

84,66

Імпорт товарів, млн.дол. США

122,21

х

х

113,55

71,66

Сальдо (+, –), млн.дол. США

39,81

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

16185,6

х

х

99,4

86,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

41091

101,27

122,68

122,65

113,96

реальна, %

х

101,27

114,98

105,25

73,26

Заборгованість із виплати заробітної плати,  тис.грн

8157,69

87,910

69,811

х

152,312

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

14,5

100,2

88,2

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

108,2

105,413

141,214

______________

1 Дані за січень–липень 2016р.

2 Дані за січень–червень 2016р.

3 Січень–червень 2016р. у % до січня–червня 2015р.

4 Січень–червень 2015р. у % до січня–червня 2014р.

5 Січень–липень 2016р. у % до січня–липня 2015р.

6 Січень–липень 2015р. у % до січня–липня 2014р.

7 Липень 2016р. у % до червня 2016р.

8 Липень 2016р. у % до липня 2015р.

9 На 1 серпня 2016р.

10 1 серпня 2016р. у % до 1 липня 2016р.

11 1 серпня 2016р. у % до 1 серпня 2015р.

12 1 серпня 2015р. у % до 1 серпня 2014р.

13 Серпень 2016р. у % до грудня 2015р.

14 Серпень 2015р. у % до грудня 2014р.