Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січень 2016 року

 

 

Фактично

за

січень

2016

Темпи зростання, зниження, у %

січень 2016 до

довідково:

січень 2015

до

січня 2014

грудня

2015

січня

2015

Обсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, послуг), тис.грн

26046613,41

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

82,5

94,5

110,6

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

94,0

97,2

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

360,61

х

129,52

103,43

Капітальні інвестиції, тис.грн

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

36338

х

х

х

Індекс будівельної продукції4

х

х

168,1

70,6

Вантажооборот, млн.ткм

595,3

71,4

81,6

111,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

184,3

82,8

101,2

96,4

Експорт товарів, млн.дол. США

378,31

х

79,92

98,13

Імпорт товарів, млн.дол. США

202,21

х

71,42

18,63,5

Сальдо (+, –), млн.дол. США

176,11

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

21,91

х

44,62

74,83

Імпорт послуг, млн.дол. США

14,81

х

64,12

82,83

Сальдо (+, –), млн.дол. США

7,11

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1962,0

х

96,4

86,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

номінальна, грн

35731

123,16

129,77

117,82

реальна, %

х

121,46

88,77

76,72

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис.грн

12789,68

88,29

139,210

1069,511

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

17,0

102,2

94,2

104,7

Індекс споживчих цін

х

100,8

141,4

103,512

______________________

1 Дані за 2015р.

2 2015р. у % до 2014р.

3 2014р. у % до 2013р.

4 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Грудень 2015р. у % до листопада 2015р.

7 Грудень 2015р. у % до грудня 2014р.

8 На 1 січня 2016р.

9 1 січня 2016р. у % до 1 грудня 2015р.

10 1 січня 2016р. у % до 1 січня 2015р.

11 1 січня 2015р. у % до 1 січня 2014р.

12 Січень 2015р. у % до грудня 2014р.