Основні показники соціально-економічного розвитку області

за 2015 рік

 

 

Фактично

за

2015р.

Темпи зростання, зниження, у %

грудень 2015р. до

2015р.

до

2014р.

довідково:

2014р.

до

2013р.

листопада

2015р.

грудня

2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.

22881461,21

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,2

100,1

100,5

103,7

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

93,2

105,2

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

1295464

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції2

х

х

х

62,8

107,1

Вантажооборот, млн.ткм

9699,5

93,5

98,1

101,0

101,3

Пасажирооборот, млн.пас.км

2483,6

100,9

112,6

103,9

96,8

Експорт товарів, млн.дол. США

358,51

х

х

81,43

98,64

Імпорт товарів, млн.дол. США

180,11

х

х

69,63

17,74,5

Сальдо (+, –), млн.дол. США

178,41

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

23853,6

х

х

85,1

99,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

34681

99,56

127,97

116,53

106,24

реальна, %

х

97,86

85,77

75,63

94,74

Заборгованість із виплати заробітної плати,  тис.грн.

14494,48

106,79

157,410

х

969,611

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

16,7

107,3

97,2

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,0

144,9

144,912

127,013

______________________________

1 Дані за січень–листопад 2015р.

2 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

3 Січень–листопад 2015р. у % до січня–листопада 2014р.

4 Січень–листопад 2014р. у % до січня–листопада 2013р.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Листопад 2015р. у % до жовтня 2015р.

7 Листопад 2015р. у % до листопада 2014р.

8 Станом на 1 грудня 2015р.

9 1 грудня 2015р. у % до 1 листопада 2015р.

10 1 грудня 2015р. у % до 1 грудня 2014р.

11 1 грудня 2014р. у % до 1 грудня 2013р.

12 Грудень 2015р. у % до грудня 2014р.

13 Грудень 2014р. у % до грудня 2013р.