Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січень–жовтень 2015 року

 

 

Фактично

за

січень–жовтень

2015р.

Темпи зростання, зниження, у %

жовтень 2015р. до

січень–жовтень

2015р.

до

січня–жовтня

2014р.

довідково:

січень–жовтень

2014р.

до

січня–жовтня

2013р.

вересня

 2015р.

жовтня

2014р.

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг), тис.грн.

17685939,61

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

115,2

96,5

101,6

100,6

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

93,6

103,8

Прийняття в експлуатацію загальної

площі житла, тис.кв.м

192,21

х

х

101,32

87,63

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

889319

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції4

х

х

х

54,6

139,2

Вантажооборот, млн.ткм

7975,4

96,8

95,5

101,0

102,5

Пасажирооборот, млн.пас.км

2040,3

91,8

93,8

102,9

96,4

Експорт товарів, млн.дол. США

296,91

х

х

82,32

99,93

Імпорт товарів, млн.дол. США

141,71

х

х

68,12

29,93,5

Сальдо (+, –), млн.дол. США

155,21

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

16,91

х

х

44,12

80,93

Імпорт послуг, млн.дол. США

10,71

х

х

63,62

87,03

Сальдо (+, –), млн.дол. США

6,21

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

19477,2

х

х

84,6

99,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

33981

101,36

117,97

114,62

105,83

реальна, %

х

99,26

75,77

73,62

96,63

Заборгованість із виплати заробітної

плати,  тис.грн.

13821,68

112,49

145,010

х

1317,811

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

14,8

93,3

97,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

98,0

147,9

141,112

121,213

                                                            

 

 

 

 

 

1 Дані за січень–вересень 2015р.

2 Січень–вересень 2015р. у % до січня–вересня 2014р.

3 Січень–вересень 2014р. у % до січня–вересня 2013р.

4 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Вересень 2015р. у % до серпня 2015р.

7 Вересень 2015р. у % до вересня 2014р.

8 Станом на 1 жовтня 2015р.

9 1 жовтня 2015р. у % до 1 вересня 2015р.

10 1 жовтня 2015р. у % до 1 жовтня 2014р.

11 1 жовтня 2014р. у % до 1 жовтня 2013р.

12 Жовтень 2015р. у % до грудня 2014р.

13 Жовтень 2014р. у % до грудня 2013р.