Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січень–вересень 2015 року

 

 

Фактично

за

січень–вересень

2015р

Темпи зростання, зниження, у %

вересень 2015р. до

січень–вересень

2015р.

до

січня–вересня

2014р.

довідково:

січень–вересень

2014р.

до

січня–вересня

2013р.

серпня

2015р.

вересня

2014р.

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг), тис.грн.

15675920,71

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,9

85,0

102,3

98,9

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

94,0

106,3

Прийняття в експлуатацію загальної

площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

x

х

x

x

x

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

729652

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції2

х

х

х

53,1

139,2

Вантажооборот, млн.ткм

7125,6

101,2

103,3

101,7

102,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

1847,9

109,6

109,9

104,0

96,1

Експорт товарів, млн.дол. США

266,71

х

х

83,03

100,94

Імпорт товарів, млн.дол. США

124,91

х

х

71,53

26,74,5

Сальдо (+, –), млн.дол. США

141,81

x

х

x

х


 Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+, –), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

16969,2

х

х

86,6

99,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

33731

95,16

116,37

114,23

105,54

реальна, %

х

95,96

74,37

73,33

97,54

Заборгованість із виплати заробітної

плати,  тис.грн.

12301,58

105,29

125,910

х

1340,011

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,8

96,5

99,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,0

154,9

144,012

118,113

_______________________

1 Дані за січень–серпень 2015р.

2 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

3 Січень–серпень 2015р. у % до січня–серпня 2014р.

4 Січень–серпень 2014р. у % до січня–серпня 2013р.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Серпень 2015р. у % до липня 2015р.

7 Серпень 2015р. у % до серпня 2014р.

8 Станом на 1 вересня 2015р.

9 1 вересня 2015р. у % до 1 серпня 2015р.

10 1 вересня 2015р. у % до 1 вересня 2014р.

11 1 вересня 2014р. у % до 1 вересня 2013р.

12 Вересень 2015р. у % до грудня 2014р.

13 Вересень 2014р. у % до грудня 2013р.