Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січень–липень 2015 року

 

 

Фактично

за

січень–липень

2015р.

Темпи зростання, зниження, у %

липень 2015р. до

січень–липень

2015р.

до

січня–липня

2014р.

довідково:

січень–липень

2014р.

до

січня–липня

2013р.

червня

 2015р.

липня

2014р.

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг), тис.грн.

12197735,51

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,9

109,7

109,0

95,7

Індекс обсягу сільськогосподарського

виробництва

х

х

х

95,6

109,8

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

x

х

х

Прийняття в експлуатацію загальної

площі житла, тис.м2

109,81

х

x

93,02

65,53

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

509945

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції4

х

х

х

59,9

135,4

Вантажооборот, млн.ткм

5380,2

103,1

103,5

100,7

102,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

1438,1

111,7

102,8

105,0

94,2

Експорт товарів, млн.дол. США

215,81

х

х

90,02

104,23

Імпорт товарів, млн.дол. США

86,51

х

х

68,62

22,33,5

Сальдо (+, –), млн.дол. США

129,31

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

11,01

х

x

42,12

89,73

Імпорт послуг, млн.дол. США

7,01

х

x

73,82

77,63

Сальдо (+, –), млн.дол. США

4,01

х

x

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

13081,7

х

х

86,6

103,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

32891

108,26

117,47

113,92

104,93

реальна, %

х

108,16

71,07

73,62

99,63

Заборгованість із виплати заробітної

плати,  тис.грн.

9690,38

116,59

112,510

х

1223,311

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

16,7

96,4

98,0

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

158,3

142,212

114,113

_____________________

1 Дані за січень–червень 2015р.

2 Січень–червень 2015р. у % до січня–червня 2014р.

3 Січень–червень 2014р. у % до січня–червня 2013р.

4 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Червень 2015р. у % до травня 2015р.

7 Червень 2015р. у % до червня 2014р.

8 Станом на 1 липня 2015р.

9 1 липня 2015р. у % до 1 червня 2015р.

10 1 липня 2015р. у % до 1 липня 2014р.

11 1 липня 2014р. у % до 1 липня 2013р.

12 Липень 2015р. у % до грудня 2014р.

13 Липень 2014р. у % до грудня 2013р.