Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січень–травень 2015 року

 

 

Фактично

за

січень–травень

2015р.

Темпи зростання, зниження, у %

травень 2015р. до

січень–травень

2015р.

до

січня–травня

2014р.

довідково:

січень–травень

2014р.

до

січня–травня

2013р.

квітня

2015р.

травня

2014р.

Обсяг реалізованої промислової

продукції, (товарів, послуг), тис.грн.

8282470,11

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

97,1

103,7

108,6

100,0

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

98,8

102,3

Прийняття в експлуатацію

загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

x

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

4738172

х

x

76,73,4

59,63,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

252380

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції6

х

х

х

49,9

156,4

Вантажооборот, млн.ткм

3777,2

105,7

107,2

99,9

104,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

981,7

94,0

104,8

104,6

93,5

Експорт товарів, млн.дол. США

125,01

х

х

76,37

130,88

Імпорт товарів, млн.дол. США

54,21

х

х

61,47

104,98,9

Сальдо (+, –), млн.дол. США

70,81

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

x

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

x

х

х

Сальдо (+, –), млн.дол. США

х

х

x

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

9144,6

х

х

88,0

108,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

31421

96,210

113,911

111,97

104,68

реальна, %

х

83,510

66,311

75,17

102,28

Заборгованість із виплати заробітної

плати,  тис.грн.

7355,212

66,513

75,214

х

976,215

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

18,1

98,7

105,7

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,3

163,1

142,416

110,917

                                                            

 

 

 

 

 

1 Дані за січень–квітень 2015р.

2 Дані за січень–березень 2015р.

3 Індекси капітальних інвестицій розраховано без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

4 Січень–березень 2015р. у % до січня–березня 2014р.

5 Січень–березень 2014р. у % до січня–березня 2013р.

6 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

7 Січень–квітень 2015р. у % до січня–квітня 2014р.

8 Січень–квітень 2014р. у % до січня–квітня 2013р.

9 З урахуванням поставок газу природного.

10 Квітень 2015р. у % до березня 2015р.

11 Квітень 2015р. у % до квітня 2014р.

12 Станом на 1 травня 2015р.

13 1 травня 2015р. у % до 1 квітня 2015р.

14 1 травня 2015р. у % до 1 травня 2014р.

15 1 травня 2014р. у % до 1 травня 2013р.

16 Травень 2015р. у % до грудня 2014р.

17 Травень 2014р. у % до грудня 2013р.