Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січеньберезень 2015 року

 

 

Фактично

за

січень–березень

2015р.

Темпи зростання, зниження, у %

березень 2015р. до

січень–березень

2015р.

до

січня–березня

2014р.

довідково:

січень–березень

2014р.

до

січня–березня

2013р.

лютого

 2015р.

березня

2014р.

Обсяг реалізованої промислової

продукції, (товарів, послуг), тис.грн.

4031984,01

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

113,5

109,5

108,5

98,5

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

97,5

103,8

Прийняття в експлуатацію

загальної площі житла, тис.кв.м.

x

х

x

х

x

Капітальні інвестиції, тис.грн.

x

х

x

х

x

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

94003

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції2

х

х

х

94,3

82,8

Вантажооборот, млн.ткм

2220,5

111,1

93,6

99,8

105,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

551,4

119,9

106,2

101,2

91,7

Експорт товарів, млн.дол. США

61,71

х

х

87,83

95,24

Імпорт товарів, млн.дол. США

24,31

х

х

53,13

71,84,5

Сальдо (+, –), млн.дол. США

37,41

x

х

x

х

Експорт послуг, млн.дол. США

x

х

x

х

x

Імпорт послуг, млн.дол. США

x

х

x

х

x

Сальдо (+, –), млн.дол. США

x

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5470,1

х

х

88,7

113,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

29431

103,46

112,27

110,83

100,14

реальна, %

х

97,96

79,57

80,93

100,14

Заборгованість із виплати

заробітної плати,  тис.грн.

11566,48

112,49

139,610

х

611,811

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

18,7

101,0

105,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

111,9

150,2

122,012

103,113

_______________

1 Дані за січень–лютий 2015р.

2 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополя.

3 Січень–лютий 2015р. у % до січня–лютого 2014р.

4 Січень–лютий 2014р. у % до січня–лютого 2013р.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Лютий 2015р. у % до січня 2015р.

7 Лютий 2015р. у % до лютого 2014р.

8 Станом на 1 березня 2015р.

9 1 березня 2015р. у % до 1 лютого 2015р.

10 1 березня 2015р. у % до 1 березня 2014р.

11 1 березня 2014р. у % до 1 березня 2013р.

12 Березень 2015р. у % до грудня 2014р.

13 Березень 2014р. у % до грудня 2013р.