Основні показники соціально-економічного розвитку області

за січеньлютий 2015 року

 

 

Фактично

за

січень–лютий

2015р.

Темпи зростання, зниження, у %

лютий 2015р. до

січень–лютий

2015р.

до

січня–лютого

2014р.

довідково:

січень–лютий

2014р. до

січня–лютого

2013р.

січня

2015р.

лютого

2014р.

Обсяг реалізованої промислової

продукції, (товарів, послуг), тис.грн.

1858007,51

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

96,6

105,4

108,0

96,7

Індекс обсягу продукції

сільськогосподарського виробництва

х

х

х

96,0

106,9

Прийняття в експлуатацію

загальної площі житла, тис.кв.м

x

х

x

х

x

Капітальні інвестиції, тис.грн.

25607762

х

х

80,73,4

95,63,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

54382

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції6

х

х

х

104,0

67,1

Вантажооборот, млн.ткм

1435,9

96,8

96,8

103,6

106,9

Пасажирооборот, млн.пас.км

348,5

94,4

101,0

98,6

94,3

Експорт товарів, млн.дол. США

32,91

х

х

91,97

86,48

Імпорт товарів, млн.дол. США

12,51

х

х

41,47

77,68,9

Сальдо (+, –), млн.дол. США

20,41

x

х

x

х


Експорт послуг, млн.дол. США

x

х

x

х

x

Імпорт послуг, млн.дол. США

x

х

x

х

x

Сальдо (+, –), млн.дол. США

x

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3564,9

х

х

89,1

111,8

Середньомісячна заробітна плата

одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

28981

79,010

110,37

110,37

104,58

реальна, %

х

76,810

82,27

82,27

105,18

Заборгованість із виплати

заробітної плати,  тис.грн.

10286,511

112,012

1121,113

х

66,514

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

18,5

102,5

104,5

х

х

Індекс споживчих цін

х

105,5

137,7

109,015

100,516

_______________

1 Дані за січень 2015р.

2 Дані за січень–грудень 2014р.

3 Індекс капітальних інвестицій розраховано без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополя.

4 Січень–грудень 2014р. у % до січня–грудня 2013р.

5 Січень–грудень 2013р. у % до січня–грудня 2012р.

6 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополя.

7 Січень 2015р. у % до січня 2014р.

8 Січень 2014р. у % до січня 2013р.

9 З урахуванням поставок газу природного.

10 Січень 2015р. у % до грудня 2014р.

11 Станом на 1 лютого 2015р.

12 1 лютого 2015р. у % до 1 січня 2013р.

13 1 лютого 2015р. у % до 1 лютого 2014р.

14 1 лютого 2014р. у % до 1 лютого 2013р.

15 Лютий 2015р. у % до грудня 2014р.

16 Лютий 2014р. у % до грудня 2013р.