Основні показники соціально-економічного розвитку області

за 2014 рік

 

 

Фактично

за

2014р.

Темпи зростання, зниження, у %

 

грудень 2014р. до

2014р.

до

2013р.

довідково:

2013р.

до

2012р.

 

листопада

 2014р.

грудня

2013р.

 

Обсяг реалізованої промислової

продукції, (товарів, послуг), млн.грн.

15896,11

х

х

х

х

 

Індекс промислової продукції

х

99,0

117,6

103,6

91,4

 

Індекс обсягу сільськогосподарського

виробництва

х

х

х

105,5

106,0

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва

 

 

 

 

 

 

м’ясо (реалізація худоби та птиці

на забій у живій вазі), тис.т

88,0

164,6

108,3

102,0

105,1

 

молоко, тис.т

458,5

94,3

101,1

101,1

102,4

 

яйця, млн.шт.

521,1

93,8

94,3

101,2

105,0

 

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

 

Прийнято в експлуатацію загальної

площі житла, тис.м2

x

х

x

х

x

 

Індекс будівельної продукції6

х

х

х

104,7

78,1

 

Вантажооборот, млн.ткм

9606,3

99,4

99,9

101,3

108,9

 

Пасажирооборот, млн.пас.км

2383,0

94,9

99,3

96,8

101,6

 

Експорт товарів, млн.дол. США

441,31

х

х

98,83

95,14

 

Імпорт товарів, млн.дол. США

259,71

х

х

17,73,5

232,34,5

 

Сальдо (+, –), млн.дол. США

181,61

x

х

x

х

 

Експорт послуг, млн.дол. США

x

х

x

х

x

Імпорт послуг, млн.дол. США

x

х

x

х

x

Сальдо (+, –), млн.дол. США

x

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

19548,6

х

х

98,8

107,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

29781

99,36

107,57

106,23

110,24

реальна, %

х

97,76

85,47

94,73

111,34

Заборгованість із виплати заробітної

плати,  млн.грн.

9,28

106,39

969,610

х

60,111

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

17,1

108,2

104,2

х

х

Індекс споживчих цін

х

103,1

127,0

127,012

99,313

                                                            

 

 

 

 

 

1 Дані за січень–листопад 2014р.

2 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополя.

3 Січень–листопад 2014р. у % до січня–листопада 2013р.

4 Січень–листопад 2013р. у % до січня–листопада 2012р.

5 З урахуванням поставок газу природного.

6 Листопад 2014р. у % до жовтня 2014р.

7 Листопад 2014р. у % до листопада 2013р.

8 Станом на 1 грудня 2014р.

9 1 грудня 2014р. у % до 1 листопада 2014р.

10 1 грудня 2014р. у % до 1 грудня 2013р.

11 1 грудня 2013р. у % до 1 грудня 2012р.

12 Грудень 2014р. у % до грудня 2013р.

13 Грудень 2013р. у % до грудня 2012р.