Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січеньберезень 2017 року

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

447622,4

7484608,9

6,0

сільське, лісове та рибне господарство

14213,8

300845,2

4,7

промисловість

304019,3

6387615,4

4,8

будівництво

17843,4

157466,6

11,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

80673,2

194847,9

41,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

26439,7

256937,8

10,3

тимчасове розміщування й організація харчування

60,0

12993,0

0,5

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–444,0

20148,0

–2,2

професійна, наукова та технічна діяльність

3810,0

98816,0

3,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

520,0

22864,0

2,3

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

______________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.