Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень–червень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

82868,8

10727256,8

0,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–28532,0

407867,0

–7,0

Переробна промисловість

29464,8

9040093,8

0,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

58388,1

1456698,7

4,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1

1

1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

161390,9

1428549,1

11,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–331001,0

4229577,0

–7,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

110760,6

1033889,6

10,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–8064,0

91541,0

–8,8

машинобудування

17101,0

359926,0

4,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

12107,0

106955,0

11,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

6913,0

369158,0

1,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

102410,0

1111024,0

9,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–20474,0

168272,0

–12,2

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.