Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–вересень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

–221761,1

18826916,0

–1,2

сільське, лісове та рибне господарство

40920,2

987563,8

4,1

промисловість

–521500,9

15878330,6

–3,3

будівництво

3901,0

264244,0

1,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

133063,5

454396,5

29,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

93094,5

651125,8

14,3

тимчасове розміщування й організація харчування

1879,0

65213,0

2,9

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

811,0

43802,0

1,9

професійна, наукова та технічна діяльність

8624,6

242450,3

3,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

593,0

87208,0

0,7

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

______________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.