Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січеньчервень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

184431,5

12482231,5

1,5

сільське, лісове та рибне господарство

27298,5

660403,5

4,1

промисловість

82868,8

10727256,8

0,8

будівництво

1801,2

151279,0

1,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

86991,0

290746,0

29,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–24029,0

328234,1

–7,3

тимчасове розміщування й організація харчування

1227,0

42665,0

2,9

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

519,0

27236,0

1,9

професійна, наукова та технічна діяльність

4651,0

153523,1

3,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–165,0

50913,0

–0,3

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

______________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.