Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень–червень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–165267,2

61,5

349834,4

38,5

515101,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–35482,0

58,3

3918,0

41,7

39400,0

Переробна промисловість

–213296,2

65,9

229124,4

34,1

442420,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

22790,8

75,0

42106,8

25,0

19316,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

1

71,4

1

28,6

1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

109102,9

78,6

116346,0

21,4

7243,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–337406,0

50,0

1

50,0

1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

100,0

1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–1277,4

57,1

31870,6

42,9

33148,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–9082,0

100,0

9082,0

машинобудування

1654,0

75,0

1

25,0

1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устатковання

1

50,0

1

50,0

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

12262,0

80,0

1

20,0

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

100,0

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–7027,0

33,3

1

66,7

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

101746,0

37,5

115679,0

62,5

13933,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–18235,0

50,0

1113,0

50,0

19348,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.