Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності

за січень–вересень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–777760,4

74,7

715659,7

25,3

1493420,1

сільське, лісове та рибне господарство

28036,2

100,0

28036,2

промисловість

–943710,5

70,1

466825,4

29,9

1410535,9

будівництво

2671,0

90,0

2

10,0

2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

114113,5

80,5

125817,0

19,5

11703,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–991,5

60,0

65939,2

40,0

66930,7

тимчасове розміщування й організація харчування

1756,0

100,0

1756,0

інформація та телекомунікації

2

50,0

2

50,0

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

811,0

71,4

2

28,6

2

професійна, наукова та технічна діяльність

2204,9

100,0

2204,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

253,0

37,5

1137,0

62,5

884,0

освіта

2

100,0

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

100,0

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.