Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності

за січеньчервень 2016 року

 

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

 

Усього1

–131436,5

71,9

472033,3

28,1

603469,8

сільське, лісове та рибне господарство

21053,5

100,0

21053,5

промисловість

–165267,2

61,5

349834,4

38,5

515101,6

будівництво

1909,2

72,7

2988,2

27,3

1079,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

74012,0

87,8

78155,0

12,2

4143,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–68751,0

66,7

12316,2

33,3

81067,2

тимчасове розміщування й організація харчування

1191,0

100,0

1191,0

інформація та телекомунікації

2

50,0

2

50,0

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

519,0

71,4

2

28,6

2

професійна, наукова та технічна діяльність

774,0

100,0

774,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–287,0

55,6

690,0

44,4

968,0

освіта

2

100,0

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

100,0

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

________________

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.