Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січеньвересень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

–3888477,6

27644574,3

–14,1

сільське, лісове та рибне господарство

41337,0

809730,0

5,1

промисловість

–4126471,4

25366406,7

–16,3

будівництво

1233,0

189092,0

0,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

193039,8

558976,5

34,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1385,6

436695,9

0,3

тимчасове розміщування й організація харчування

193,0

40345,0

0,5

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–3911,0

40541,0

–9,6

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–311,0

131715,0

–0,2

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.