Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–червень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

2960156,2

21465946,2

–13,8

сільське, лісове та рибне господарство

27659,0

531475,0

5,2

промисловість

–3065885,2

19969996,4

–15,4

будівництво

886,0

103770,0

0,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

81906,8

425807,9

19,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1847,2

287175,4

0,6

тимчасове розміщування й організація харчування

–110,0

25148,0

–0,4

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–5350,0

28292,0

–18,9

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–2174,0

46175,0

–4,7

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.