Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–березень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

–5022048,8

15183353,3

–33,1

сільське, лісове та рибне господарство

14202,0

263955,0

5,4

промисловість

–5065007,3

14415546,7

–35,1

будівництво

3956,0

35708,0

11,1

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

26974,5

248935,5

10,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2303,0

148022,8

1,6

тимчасове розміщування й організація харчування

–235,0

11722,0

–2,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–5544,0

16663,0

–33,3

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1006,0

19402,0

–5,2

освіта

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.