Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності

за січеньвересень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які

 одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–4715188,6

67,4

649088,4

32,6

5364277,0

сільське, лісове та рибне господарство

34301,0

2

2

2

2

промисловість

–4852637,1

59,0

395342,9

41,0

5247980,0

будівництво

814,0

60,0

2023,0

40,0

1209,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

149556,0

84,0

180948,6

16,0

31392,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–36673,4

53,8

27699,0

46,2

64372,4

тимчасове розміщування й організація харчування

703,0

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–4085,0

62,5

1651,0

37,5

5736,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–12326,0

44,4

686,0

55,6

13012,0

освіта

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.