Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності

за січеньчервень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які

 одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

3669264,1

64,9

471177,8

35,1

4140441,9

сільське, лісове та рибне господарство

24508,0

2

2

2

2

промисловість

–3665080,8

53,4

274992,2

46,6

3940073,0

будівництво

644,0

50,0

3009,0

50,0

2365,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–55,5

79,2

143511,6

20,8

143567,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–23444,8

61,5

21710,0

38,5

45154,8

тимчасове розміщування й організація харчування

466,0

100,0

466,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–5455,0

62,5

778,0

37,5

6233,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1990,0

62,5

641,0

37,5

2631,0

освіта

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.