Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами економічної діяльності

за січеньберезень 2015 року

 

(тис.грн.)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–5916401,1

63,5

320017,0

36,5

6236418,1

сільське, лісове та рибне господарство

12787,0

2

2

2

2

промисловість

–5858617,9

53,4

204901,1

46,6

6063519,0

будівництво

3808,0

60,0

4821,0

40,0

1013,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–41892,2

76,4

92150,9

23,6

134043,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–28275,0

53,8

1336,0

46,2

29611,0

тимчасове розміщування й організація харчування

84,0

100,0

84,0

інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

–5546,0

62,5

474,0

37,5

6020,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1116,0

50,0

445,0

50,0

1561,0

освіта

2

2

2

2

2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

2

2

надання інших видів послуг

________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.