Запаси палива

на 1 червня 2017 року

 

 

На 1 червня

2017р.1

Приріст, зниження (–)

на 1 червня 2017р. до

1 травня

2017р.,

у %

1 червня

2016р.,

у %

Вугілля кам’яне, тис.т

2,7

–0,1

–46,0

Вугілля буре, тис.т

Нафта сира, включаючи газовий

 

 

 

конденсат, тис.т

Бензин моторний, тис.т

0,5

2,4

–71,5

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

2,2

–11,8

–51,5

Пропан і бутан скраплені, тис.т

0,0

11,5

Мазути топкові важкі, тис.т

0,1

–40,0

_____________

1 За даними вибіркового методу обстеження.