Використання та запаси палива у 2017 році

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

Викорис-тано1

Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %

сільське, лісове та рибне

господарство

промисловість

будівництво

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

підприємства та організації інших видів діяльності

Усього, тис.т умовного палива

1312,6

4,9

75,6

0,8

3,9

14,8

Вугілля, тис.т

211,4

2,1

96,1

0,0

0,1

1,7

Газ природний, млн.м3

593,8

0,8

96,8

0,2

0,3

1,9

Бензин моторний, тис.т

45,2

6,0

6,6

1,0

1,4

85,0

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

125,3

17,3

14,9

1,4

26,2

40,2

Мазути паливні важкі, тис.т

0,1

100,0

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, тис.т

71,0

0,0

78,9

0,0

0,6

20,5

Торф неагломерований паливний, тис.т

159,7

99,6

0,4

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

189,7

34,8

42,4

0,1

0,5

22,2

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

2,1

18,5

51,0

3,2

25,8

1,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

45,7

2,0

92,7

0,1

5,2

________________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2017 році

 

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в інші

види палива

та енергію

для неенергетичних потреб

кінцеве

використання

втрати при

розподілі,

транспортуванні

та зберіганні

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

22,0

5,5

70,1

2,4

Вугілля

100,0

6,5

93,5

Газ природний

100,0

22,4

9,1

64,0

4,5

Бензин моторний

100,0

0,0

100,0

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

100,0

Мазути паливні важкі

100,0

58,5

41,5

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу

100,0

26,3

73,7

Торф неагломерований паливний

100,0

100,0

0,0

Дрова для опалення

100,0

64,6

35,4

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

100,0

92,3

7,7

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

100,0

69,4

30,6

_______________

1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

 

Запаси палива

(станом на 01.01.2018)

 

Обсяг запасів палива

Приріст, зниження (–) запасів до відповідного періоду попереднього року, %

Вугілля, тис.т

50,1

–10,1

Бензин моторний, тис.т

5,4

5,1

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

9,3

–0,3

Мазути паливні важкі, тис.т

0,3

161,5

Брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, тис.т

6,7

–21,2

Торф неагломерований паливний, тис.т

76,7

19,7

Дрова для опалення, тис.м3 щілн

32,3

2,0

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

0,8

–23,8

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

8,8

316,3