Використання палива

за травень 2017 року

 

 

За травень

2017р.1

Приріст, зниження (–)

за травень 2017р.

до квітня

2017р., у %

до травня

2016р., у %

Вугілля кам’яне, тис.т

1,1

157,2

–40,7

Вугілля буре, тис.т

0,0

16,0

–5,0

Нафта сира, включаючи газовий

 

 

 

конденсат, тис.т

Газ природний, млн.м3

9,1

–11,5

27,2

Бензин моторний2, тис.т

0,9

14,0

–3,7

Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т

6,6

1,0

42,7

Пропан і бутан скраплені2, тис.т

0,1

9,6

Мазути топкові важкі, тис.т

______________

1 За даними вибіркового методу обстеження.

2 Без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

 

Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 3,0 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 1,4 тис.т.