Постачання та використання енергії у 2017 році

 

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії у 2017 році

 

 

Установлена електрична потужність, тис.кВт

Обсяг відпуску електричної енергії, млн.кВт∙год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Обсяг відпуску теплової енергії, тис. Гкал

Усього

2889,7

18364,8

2874

2115,2

у тому числі

 

 

 

 

теплові електростанції

теплоелектроцентралі

1

1

1

1

атомні електростанції

1

1

1

1

вітрові електростанції

х

х

сонячні електростанції

гідроелектростанції

1

1

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1730

1293,5

інші енергогенеруючі установки

42,6

38,8

 410

383,2

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Використання теплоенергії та електроенергії

за основними видами економічної діяльності у 2017 році1

 

 

Теплоенергія,

Гкал

Електроенергія,

тис.кВтгод

обсяг

використання теплоенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії –

усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

1832711

1047651

2642230

865254

Сільське, лісове та рибне господарство

61443

46090

34251

31268

Промисловість

1373135

1000793

2283710

658860

Будівництво

4715

7428

2943

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6937

9

23929

2356

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

11383

333

171235

159567

Тимчасове розміщування й організація харчування

1648

3790

749

Інформація та телекомунікації

1671

30

8115

3108

Фінансова та страхова діяльність

1426

1462

Операції з нерухомим майном

10762

396

20627

3110

Професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

2358

8050

1209

Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування

180873

30650

1410

Освіта

71122

19072

49

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

97703

26658

99

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6067

1693

Надання інших видів послуг

2

2

2

______________

1 Без урахування обсягів, відпущених населенню.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.