Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

у споживачів та постачальників

 

 

На

1 грудня

2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 грудня 2016р., у % до

1 листопада 2016р.

1 грудня 2015р.

Вугілля кам’яне

8,3

–5,4

–77,8

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

1,7

–4,1

–37,5

Газойлі (паливо дизельне)

4,1

5,8

–36,9

Мазути топкові важкі

0,1

–3,1

–17,4

_______________

1 За даними вибіркового методу обстеження.