Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

у споживачів та постачальників

 

 

На

1 жовтня 2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 жовтня 2016р., у % до

1 вересня 2016р.

1 жовтня 2015р.

Вугілля кам’яне

8,6

4,6

–74,7

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

2,1

16,1

–21,4

Газойлі (паливо дизельне)

4,0

–6,4

–29,8

Мазути топкові важкі

0,1

2,4

_____________

1 За даними вибіркового методу обстеження.