Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

у споживачів та постачальників

 

 

На

1 вересня 2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 вересня 2016р., у % до

1 серпня 2016р.

1 вересня 2015р.

Вугілля кам’яне

8,3

42,4

–74,8

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

1,8

5,6

–33,3

Газойлі (паливо дизельне)

4,3

–0,0

–28,9

Мазути топкові важкі

0,1

2,4

_____________

1 За даними вибіркового методу обстеження.