Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

у споживачів та постачальників

 

 

На

1 серпня 2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 серпня 2016р., у % до

1 липня 2016р.

1 серпня 2015р.

Вугілля кам’яне

5,8

–4,0

71,4

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

1,7

10,7

4,7

Газойлі (паливо дизельне)

4,3

6,9

27,6

Мазути топкові важкі

0,1

2,2

______________

1 За даними вибіркового методу обстеження.