Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

у споживачів та постачальників

 

 

На

1 липня 2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 липня 2016р., у % до

1 червня 2016р.

1 липня 2015р.

Вугілля кам’яне

6,0

19,2

70,5

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

1,6

4,4

18,8

Газойлі (паливо дизельне)

4,6

0,6

21,6

Мазути топкові важкі

0,1

3,4

_______________

1 За даними вибіркового методу обстеження.