Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

у споживачів та постачальників

 

 

На

1 лютого 2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 лютого 2016р., у % до

1 січня 2016р.

1 лютого 2015р.

Вугілля кам’яне

4,4

–91,3

–91,7

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

1,6

–46,0

–48,6

Газойлі (паливо дизельне)

5,0

–22,6

–24,1

Мазути топкові важкі

0,2

1,2

0,5

________________________

1 За даними вибіркового методу обстеження.